Memurlar İçin Doğum İzni

Tüm kamu personeli anneleri ve anne adaylarının merak ettikleri doğum izni konulu soruları bu makalemizde cevaplıyoruz. 2015-2016 tarihlerinde yeni yasalarla değişen doğum izni sürelerini ve gebelik izin ve haklarına dair bilgilendirmeleri okurlarımız
la paylaşıyoruz.

Devlet kadrolarında çalışan kadınlar doğum izninin kaç hafta olduğunu merak ediyor. Peki, doğum izni kaç hafta? 2015 yılında yeni doğum izni düzenlemeleri neler?

Doğum izniyle ilgili 2015 son düzenlemeleri;

2015 yılı için yürürlükte olan “Devlet Memurları İzin Yönetmeliği”ne göre doğum izni yasal bir zorunluluk.

Kadın memurlara doğumdan önce 8 hafta doğumdan sonra 8 hafta olmak üzere toplamda 16 hafta süreyle ücretli izin verilmektedir.

Memurun istemesi ve doktorun onayı alınırsa doğumdan önceki 5 hafta doğum sonrasına eklenebilir, yani doğuma 3 hafta kalaya kadar 37 haftaya kadar doktor raporuyla çalışan anne işinde çalışmaya devam ederek kullanmadığı doğum öncesi doğum izni süresini doğum sonrasına aktarabilir. Ancak doğum sonrasına aktarılacak süre hesaplanırken çalıştığı beş hafta içinde kullandığı izinler ve raporlar düşülerek kalan kısmı doğum sonrası izne eklenir.

Erken doğum durumlarında kullanılmayan doğum öncesi izin süresi yanmaz bu süre doğum sonrası doğum izni süresine eklenir.

Kadın memur doğum izni raporunu en geç 37. haftasında doğum öncesi izne ayrılmalı raporu olarak almalıdır.

-Eğer çoğul bir gebelik durumu varsa (ikiz, üçüz, … bebek) çalışan anneye doğumdan önce 8+2 doğum sonrası 8 hafta olmak üzere toplamda 18 hafta ücretli doğum izni verilir.

Doğum Ücretsiz İzin Süresi

Doğum yapan memura, verilen doğum sonrası gebelik izni süresinin bitiminden; eşi doğum yapan memura ise, doğum tarihinden itibaren istekleri üzerine yirmi dört aya kadar ücretsiz (aylıksız) izin verilir

Doğum esnasında veya doğum izni kullanılırken annenin vefat etmesi nedeniyle babaya öngörülen süre kadar izin verilir.

Erkeklerde Doğum İzni ( 2015 )

Erkek memura eşinin doğum yapması nedeniyle 10 güne kadar doğum izni verilir.

Kadın memurlar; Gebelik haftalarını doktor raporuyla belirtmişlerse, hamileliğin yirmi dördüncü haftasından önce ve  hamileliğin yirmi dördüncü haftasından sonra buna ek olarak ta doğumdan sonraki bir yıl süreyle gece nöbeti ve gece vardiyası verilemez.

Doğum yardımı ne kadar?

1 Ocak 2015 ten itibaren doğum yardımı 198,27 TL dir.

Doğum yapan anneye ilk çocuk için 300 lira, ikinci çocuk için 400 lira, üçüncü çocuk için se 600 lira ödenmesi planlanıyor.

  • Doğum sonrası süt izni ne kadardır?
  • Süt izni hangi saatlerde kullanılabilir?
  • Doğum sonrası süt izni yeni düzenlemeler ( 2015 – 2016 )

Kadın memurlara, 1 yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri için günlük doğum izninin süresinin bitim tarihinden itibaren ilk altı ayda 3 saat sonraki altı ay içinde 1,5 saat (Bir Buçuk Saat) süt izni verilir. Süt izninin hangi saatlerde kullanılacağı anneye bırakılmıştır. Bu sürelerde annenin tercihi esastır fakat çalışan öğretmenler için bazı kısıtlamalar veya kolaylıklar vardır. Branş öğretmeni annelere ders programı hazırlanırken çocuk emzirme durumlarına dair anneye danışılarak derslerinin belirli gün ve saatlere konulması gereklidir. Sınıf ve anaokulu öğretmenlerinde ise eğitim ve öğretimi aksamayacağı saatlerin tercih edileceği belirtilmektedir.

Kadın memurlar süt izinlerini hangi saatlerde kullanacaklarını kendileri belirler.

Süt izni süreleri birleştirilebilir mi?

Süt izni süresi günlük olarak verilip bu süre birleştirilip veya sonrasına aktarılamaz.

Op. Dr. Sevim Yıldırım
Op. Dr. Sevim Yıldırım

haftahaftagebelik.com 'da yazacağımız yazılarla tüm anne adaylarına yardımcı olmayı amaçlıyoruz. ileriz bu dönemi bizle geçiren tüm annelerimiz gebelik süreçlerinde hiç bir sorunla karşılaşmadan sağlıklı bebeklerini kucaklarına alarak sonlandırırlar.

Articles: 163

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir